BURZA GREŠAKA – 13.12. u 20h

banner_fb2-01

 Autorica ideje i koncepta: Dora Kokolj

Izvođači: Sven Bahat, Dora Kokolj, Veno Musinovic i Eni Vesović uz moguću malu ili malo veću pomoć Mate Mihaljevića i Vedran Senjanovića

Dramaturgija: Anja Pletikosa

Grafički dizajn: Kristina Mirošević

Produkcija: ekscena.

Pomoć i partneri: Bacači Sjenki i Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade

Pojam greška svojom definicijom predstavlja nešto netočno, nedostatno, nešto loše. Ta općeprihvaćena percepcija grešaka zanemaruje njihovu potencijalnu korist i usmjerava se na ono negativno. Burza grešaka uvriježeno shvaćanje dovodi u pitanje i postavlja u drugačiji kontekst negativan stav o greški.
Mi greške i njihove posljedice vidimo kao nešto fluidno, nestalno i na taj način preispitujemo pretpostavku o njihovoj nestvarnosti. Pogrešku shvaćamo kao važan dio ljudskog života, ali ne kao nešto što treba izbjegavati i oko čega treba brinuti, jer možda nam je samo kriva perspektiva.
Greške su još jedan splet okolnosti na kojima se život, predstava, korak, napisana ili izgovorena riječ, misao, događaj i brojne druge stvari odvijaju, a ako ih ne primijetimo, one možda ni ne postoje.