Restoran Škola, 7.5.2007. - Željko Senečić (akademski slikar, scenarist i filmski režiser),
Gaja Vukelić (Val kulture)