Restoran Škola, 7.5.2007. - Katarina Jagić (suorganizator, predsjednica UMIS-SMEA)