Restoran Škola, 7.5.2007. - Oliviero Toscani, Katarina Jagić (suorganizator, predsjednica UMIS-SMEA),
Hrvoje Martinko (Lovranske vile, direktor)