Hotel Antunović, 8.5.2007. - Joško Mrndže (McCann Erickson Hrvatska), Ivor Zidarić (Val kulture),
Marina Pečenko (grafički dizajner, 03GO)