Hotel Antunović, 8.5.2007. - Ivor Zidarić (Val kulture), John Knezović (izvršni direktor Ureda Uprave
za korporativne komunikacije, PBZ)